Alumni

Alumni2019-08-01T06:01:48+08:00

Alumni Certificate


Become a part of TNUA forever!
Enjoy multiple alumni exclusive discount!

Sign Me Up


Become a part of TNUA forever!
Enjoy multiple alumni exclusive discount!

Sign Me Up

Alumni Section

Art Culture

Job Opportunity

Outstanding Alumnus

2018
School of Film & New Media: Chen Geng-Hao

2017
School of Music: Lin Wei-Zhen、Yeh Shi-Hua、Shi Yi-Ciao
School of Fine Arts: Kao Jun-Hong、Lee Zheng-Yong
School of Theatre Arts: Lee Xiao-Ping、Wang Yi-Sheng
School of Dance: Jian Pei-Ru、Huang Yi、Wu Meng-Ke
School of Film & New Media: Lai Jun-Yu、Zhan Kai-Xun、Yao Zhong-Han
School of Cultural Resources: Houng De-Ren、Ling Zheng-Yi、Huang Ying-Fong

2012
School of Music: Jiang Wei-Zhong、Wonn Ruo-Pei、Chen Qiong-Ying
School of Fine Arts: Tsai Zhao-Yi、Yao Rui-Zhong、Xiao Ya-Quan
School of Theatre Arts: Tai Li-Ren、Luo Bei-An、Chen Si-Feng
School of Dance: Zheng Li-Ren、Bulareyaung Pagarlava、Yu Cheng-Jie
School of Film & New Media: Wang Ya-Huei、Cheng Siao-Ze、Guo Yi-Chen
School of Cultural Resources: Xiao Zong-Huang、Shi Ru-Fang、Tsai Chen-Jia

2007
School of Music: Su Li-Qun、Hu Zhi-Long
School of Fine Arts: Tsuei Guang-Yu、Tseng Yu-Ching
School of Theatre Arts: Liang Zhi-Ming、Yan Hong-Ya
School of Dance: Hsu Hang-Yi、Wu Yi-Fang
School of Cultural Resources: Ling Ming-Mei、Ling Zhao-Hao